MS ortoprotetika s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151
E-mail: evidence@ms-protetik.cz

Protézy speciální

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální protézy dolních končetin obsahují komponenty - chodidlo, spojovací prvky, kolenní kloub či kyčelní kloub, které svými nadstandardními specifickými funkčními vlastnostmi převyšují standardně používané díly. Tato nadstandardní funkčnost se vždy promítne jak do celkového komfortu užívání protetické pomůcky, tak do její ceny. Použití speciálních komponentů při výrobě protéz má význam pro  aktivní uživatele, kteří se v produktivním věku věnují pohybově náročnějším aktivitám a standardně používané díly by tyto aktivity neumožňovaly. Protetický pracovník zváží dle všech kritérií  vhodnost použití speciálních komponentů a doporučí pacientovi speciální protézu. Úhradu speciální protézy pojišťovnou musí schválit revizní lékař příslušné pojišťovny.

KÓDY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY:

05 0093321 protéza DK pro vysokou amputaci-speciální s kloubem C-Leg, indikační stupeň 3-4 - nutné schválení revizním lékařem                                                                                                                                                                  Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, REH, S5                                                                                                     Užitná doba: 48 měsíců

05 0011535 protéza DK pro amputaci v bérci a níže-speciální, indikační stupeň 3-4 - nutné schválení rev. lékařem
05 0011539 protéza DK pro vysokou amputaci-speciální, indikační stupeň 3-4 - nutné schválení revizním lékařem
Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, REH
Užitná doba: 24 měsíců


05 0000296 oprava protézy DK - nutné schválení revizním lékařem, ZP hradí jen 90% částky
05 0023343 úprava protézy DK - nutné schválení revizním lékařem
Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, CHR, REH, NEU

Vysvětlení zkratek lékařských odborností:
CHR - chirurgNEU - neurolog, ORP - ortopedický protetik, 
ORT - ortoped, REH - rehabilitační lékař
S5 - zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem

PŘÍKLADY KOMPONENTŮ POUŽÍVANÝCH U SPECIÁLNÍCH PROTÉZ DK:

Systém Harmony

systém Harmony

Podtlakový systém Harmony od firmy Otto Bock se používá k redukci vzduchu mezi protetickým lůžkem a silikonovým návlekem. Tím se zajistí kontrola objemu pahýlu a současně se zlepší jeho prokrvení. Na konci stojné fáze se pomocí čerpadla a výfukového ventilu účinně odsaje vzduch mezi protézovým a silikonovým lůžkem.

Kolenní klouby používané na speciální protézy mají různé specifické vlastnosti, např. plynulý pohyb kloubu ve fázi švihové a odrazové a bezpečnost ve fázi stojné. Tyto vlastnosti se vždy promítnou do celkového komfortu užívání protetické pomůcky. 

Indikace:

 • Systém Harmony se používá u amputací v bérci při silném kolísání objemu pahýlu, při tumorech, diabetes mellitus apod.
 • Individuálně zhotovená protéza se systémem Harmony je určena pro aktivitu stupně 3 - 4.
 • Systém Harmony je vhodný pro pacienty s tělesnou hmotností do 100 kg
Kód zdravotní pojišťovny:
05 0011535 protéza DK pro amputaci v bérci a níže-speciální,
indikační stupeň 3-4 - 
nutné schválení revizním lékařem

Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, REH
Užitná doba: 24 měsíců

Vysvětlení zkratek lékařských odborností:
ORP - ortopedický protetik, 
ORT - ortoped, REH - rehabilitační lékař
 

Zadat dotaz

 

Kolenní kloub C-Leg 

C-Leg

C-Leg od firmy Otto Bock je prvním kolenním kloubem řízeným mikroprocesorem s hydraulickým řízením stojné a švihové fáze. Každé dvě setiny sekundy zaznamenává systém snímačů namáhání systému, momenty ohybu kotníku nad chodidlem, úhel kolene a rychlost otáčení kolene. Výsledkem je systém umožňující amputovanému pohodlnou chůzi, aniž by se musel neustále soustředit na protézu. Základní nastavení provádí ortopedický technik na PC pomocí speciálního softwaru.

Vlastnosti:

 • Hmotnost 1 210 g
 • Úhel ohybu ca 125°
 • Kapacita baterie 40-45 hod
 • Pro pacienty do 100 kg
 • Střední až vyšší aktivita

Výhody:

 • Možnost zatížení protézy během flexe
 • Trvalá jistota ve stojné fázi
 • Úspora energie při chůzi
 • Zvládání každodenních činností

Indikace:

 • Pro stupeň aktivity pacienta 3 - neomezená chůze v exteriérech
 • Pro stupeň aktivity pacienta 4 - neomezená chůze v exteriérech se zvláště vysokými nároky

Musí být splněny alespoň dvě z následujících podmínek:

 • onemocnění nebo komplikace při poranění
 • kontralaterální nestabilita kloubů
 • artróza kloubů DK
 • transtibiální amputace (v úrovni pod kolenem)
 • amputace HK
 • komplikace v oblasti pánve a páteře, mnohočetná postižení
 • značné neuromuskulární deficity končetin včetně deficitů motoriky pahýlu (např. paréza plexu)
 • pracující v zaměstnáních vyžadujících vysokou míru bezpečnosti nebo dlouhou dobu chůze a stání
 • osoby dobře chodící s jednostrannou exartikulací v kyčelním kloubu a pacienti s hemipelvektomií
 • častá chůze po schodech (>100x za den), po svazích nebo nerovném terénu
 • aktivní amputovaný zvládající rychlou chůzi (>5 km/hod) nebo chodící denně dlouhé trasy (>5 km)

Kontraindikace:

 
 • pro stupeň aktivity 1 - chůze v interiérech
 • pro stupeň aktivity 2 - omezená chůze v exteriérech
 • oboustranná stehenní amputace

Kód zdravotní pojišťovny:

05 0093321 protéza DK pro vysokou amputaci-speciální s kloubem C-Leg, indikační stupeň 3-4 - nutné schválení revizním lékařem 

Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, REH, S5

Vysvětlení zkratek lékařských odborností:
OP - ortopedický protetik, ORT - ortoped, REH - rehabilitační lékař
S5 - zvláštní režim ústředí, pro schválení revizním lékařem

Zadat dotaz

 

Kyčelní kloub Helix

Helix

Inovativní kyčelní kloub v sobě zahrnuje speciální kombinaci mechanické pružiny a hydrauliky. Pomáhá kompenzovat velkou část chybějícího kyčelního svalstva.

Přednosti:

 • umožňuje pohyb kyčle ve třech osách a tím i rotaci pánve a podporuje symetrický a přirozený obrazec chůze
 • možností zkracování nohy ve švihové fázi se snižuje nebezpečí klopýtnutí a pádu a přispívá se tak ke zvýšení stability
 • zaručuje optimální vlastnosti sezení a redukuje šikmé postavení pánve na minimum
 • velký úhel flexe usnadní běžné činnosti, např. nazouvání bot nebo nástup do automobilu

Indikace:

 • vhodný pro amputované po exartikulaci v kyčelním kloubu a hemipelvektomii
 • pro stupeň aktivity 2 (omezená chůze v interiérech) a 3 (neomezená chůze v interiérech)
 • pro pacienty s maximální tělesnou hmotností do 100 kg


Systém kyčelního kloubu Helix3D zajišťuje amputovaným všech věkových kategorií vysokou míru stability a komfortu nošení pro nejrůznější každodenní aktivity.

Pro dosažení optimálního vybavení je kyčelní kloub Helix3D nabízen pouze v kombinaci s mikroprocesorem řízeným systémem protézy C-Leg. Pokud je již amputovaný systémem C-Leg v kombinaci s jiným kyčelním kloubem vybaven, pak lze Helix3D zaintegrovat do jeho aktuálního systému protézy.

Zadat dotaz